iPOS Hostess

ממשק מארחת - iPos Hostess הוא כלי אינטגרלי ועוצמתי לניהול האירוח במסעדה, לאירגון ההזמנות ולניהול מאגר הלקוחות. iPos Hostess מספקת את הכלים לאירגון ההזמנות העתידיות בצורה מהירה ונוחה בזמן-אמת.

iPos Hostess מאפשרת למנהל המסעדה לקבל מידע חשוב ועדכני הנמצא במסד הנתונים של המערכת. המסד מאחסן מידע על הלקוחות של המסעדה, על הדרישות וההעדפות המיוחדות שלהם, על הסטוריית הביקורים או ביטול הזמנות.
iPOS Hostess - ניהול של אירוח במסעדה, תכונות עיקריות של המערכת:

• עבודה נוחה עם שלוחנות ויומן הזמנות
• קבלת הזמנות עתידיות לאורחים ואירועים סטנד ביי / שולחנות מועדפים
• קבלת בקשות להגשות מנות ותימחורן
• תצוגה נוחה גם על מפת השלוחנות וגם בצורה של רשימת הזמנות ביומן
• ממשק עריכת מפת שולחנות אינטואיטיבי וברור
• הדפסת רשימת הזמנות לאותו יום בלחיצת כפתור אחד
• מערכת התראות גמישה של סטטוסי הזמנות, עיכובים, איחורים או ביטולים
• ניתוח סטטיסטי של הזמנות לכל פרק זמן
• חיבור ישיר ואינטגרלי למועדון לקוחות של מערכת iPos מאפשר מידע רחב הכולל
• העדפות של לקוחות במנות, על מיקומי ישיבה במסעדה, תדירות ביקורים וכו'...

• התרעות SMS ללקוח על הזמנה או תזכורת

יצירת קשר

רחוב יגיע כפיים 2, תל אביב-יפו
6777886 (בית פיילוט)

משרד:

טלפון: 03-5044100 | בין שעות 09:00 - 18:00
טלפון: 054-4734037 | בין שעות 18:00 - 09:00
פקס: 03-5044200
Mail: office@ipos.co.il

מכירות:

טלפון: 03-5044100
Mail: info@ipos.co.il