חדשות
גרסה 4.0.60.1207
גרסה 4.0.60.1207
תכונות חדשות זמינות בגרסה iPOS 4.0.60.1207:
25.07.2022
גרסה 4.0.59.2906
גרסה 4.0.59.2906
גרסה 4.0.59.2906
25.07.2022