SNBC BTP R-580 RECIPT

מדפסת קופה טרמית

 • יצרן: BEIYANG
 • דגם: BTP-L580II
 • מהירות הדפסה: 150 מ"מ לשניה
 • רזולוציה: 203DPI
 • רוחב הדפסה: 80 מ"מ
 • ממשקים: USB,RS232,ETH,WI-FI
 • יציאת נייר בחזית המדפסת
 • חיתוך מלא או חלקי
 • מוגנת כנגד התזת נוזלים

מדפסת קופה טרמית

 • יצרן: BEIYANG
 • דגם: BTP-L580II
 • מהירות הדפסה: 150 מ"מ לשניה
 • רזולוציה: 203DPI
 • רוחב הדפסה: 80 מ"מ
 • ממשקים: USB,RS232,ETH,WI-FI
 • יציאת נייר בחזית המדפסת
 • חיתוך מלא או חלקי
 • מוגנת כנגד התזת נוזלים