SC-600 משקל

מאזני שקל – מאזני קופה SC600

כושר שקילה: 15 ק"ג
חלוקה: 5 גרם
דיוק: 1/3000 (0.03%)
רגישות: 0.3uV
מתמר: 30 ק"ג
איפוס: איפוס עצמי בהפעלה רגילה; איפוס ידני מהתצוגה. איפוס של עד 4% מכושר השקילה המלא של המאזניים
כיול: אוטומטי מהתצוגה
זמן התייצבות: פחות מ-0.6 שניות ב – 0 – 2.5 ק"ג
פחות מ-1.0 שניות ב – 2.5 – 10.0 ק"ג
פחות מ-1.5 שניות ב – 10.0 – 15.0 ק"ג
טמפ' עבודה: 40-10°C
טמפ' אחסנה: 60-0°C
לחות (עבודה / אחסנה): 10% – 95%
גודל מגש: 30*40 ס"מ (ניתן לקבל גם מגש בגודל 28*33 ס"מ)

מאזני שקל – מאזני קופה SC600

כושר שקילה: 15 ק"ג
חלוקה: 5 גרם
דיוק: 1/3000 (0.03%)
רגישות: 0.3uV
מתמר: 30 ק"ג
איפוס: איפוס עצמי בהפעלה רגילה; איפוס ידני מהתצוגה. איפוס של עד 4% מכושר השקילה המלא של המאזניים
כיול: אוטומטי מהתצוגה
זמן התייצבות: פחות מ-0.6 שניות ב – 0 – 2.5 ק"ג
פחות מ-1.0 שניות ב – 2.5 – 10.0 ק"ג
פחות מ-1.5 שניות ב – 10.0 – 15.0 ק"ג
טמפ' עבודה: 40-10°C
טמפ' אחסנה: 60-0°C
לחות (עבודה / אחסנה): 10% – 95%
גודל מגש: 30*40 ס"מ (ניתן לקבל גם מגש בגודל 28*33 ס"מ)